Sponsorem głównym Obchodów 40. lecia NSZZ „Solidarność’’ Regionu Płockiego jest PKN ORLEN S.A.