W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zapraszamy członków naszego związku oraz sympatyków na Mszę Świętą, która odbędzie 30 sierpnia br. (niedziela) w parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Płocku (Cholerka) o godz. 11.00 na uroczystość upamiętniającą 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” i podpisania porozumień sierpniowych 1980 roku. Organizacje związkowe prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych oraz aktywne włączenie się do uroczystości . Udział pocztów sztandarowych należy zgłosić do sekretariatu Regionu : e-mail: sekretariat.plock@solidarnosc.org.pl , tel: 24/262 88 33.