Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Kol. Krzysztofa Milewskiego Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

w Mondelez Polska Production Sp. z o.o.

Był dobrym pracownikiem i wspaniałym kolegą.

Odszedł od nas zbyt wcześnie. Będzie nam Go brakować.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu wielkiej straty

rodzinie i najbliższym

składa

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Ps. Msza św. odbędzie się 3 grudnia br. o godz. 10.30 w Płońsku ul. Płocka 17 w kościele Św. Michała Archanioła