CBOS opublikował komunikat na temat naruszenia praw pracowniczych. W sondażu zrealizowanym w październiku pracownia pytała zarówno o naruszenia praw pracowniczych, jak i pracę w tzw. szarej strefie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, aż 40% pracowników twierdzi, że w ich miejscach pracy nie ma swobody zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich zakładania. Odsetek ten wzrósł o 15 punktów względem poprzedniego sondażu sprzed dwóch lat i jest najwyższy z dotychczas rejestrowanych (od 2003 roku).

Wśród innych naruszeń praw pracowniczych odnotowano: przedłużany czas pracy bez wynagrodzenia (8% badanych zgłosiło takie naruszenie), zmuszanie do pracy w nieprzepisowych warunkach (7% badanych), składka na ZUS odprowadzana od części wynagrodzenia lub wcale nieodprowadzana (6% badanych), nieregularne wypłacanie pensji (2%).

W komunikacie pracowni zaznaczono, że „do wszystkich rodzajów naruszeń praw pracowniczych, których dotyczyło pytanie – poza przymuszaniem do pracy w nieprzepisowych warunkach – rzadziej dochodzi w zakładach, w których są związki zawodowe”, choć jednocześnie wskazano, że „należy jednak mieć na uwadze, że może to wynikać nie tylko z samej obecności związków zawodowych, ale również ze specyfiki zakładów, w których pracownicy mają możliwość do nich należeć”.

www.tysol.pl