W dniu 20 listopada 2021 r. w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym „Mazowsze” w Soczewce odbyło się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w CNH Industrial Polska Spółka  z o.o. na którym  został wybrany nowy Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” Łukasz Kryszczak.

Stefan Boczek  w związku z przejściem na emeryturę złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w CNH z dniem 20 listopada 2021 r.

Koledze Łukaszowi życzymy słusznych i dobrych decyzji w działalności związkowej, które w efekcie pozytywnie wpłyną na rozwój Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”.