Miesiąc: Wrzesień 2021

Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia Koledze Stanisławowi Szkopkowi z powodu śmierci MAMY składają Pracownicy i Zarząd Regionu…