W płockim ratuszu 28 września podpisano porozumienie dotyczące wprowadzenia standardów współpracy i dialogu społecznego. Porozumienie jest efektem pilotażowych trójstronnych negocjacji prowadzonych w ramach projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów”.

– Kilkanaście miesięcy temu do mojego gabinetu przyszedł przewodniczący płockiej Solidarności Andrzej Burnat z pewną propozycją. Mówił, że chce dalej kontynuować współpracę i w związku z tym zaprasza miasto do udziału w projekcie, który ma na celu wzmocnienie dialogu między samorządem, a związkami zawodowymi – mówił podczas uroczystości Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. – Definicją samorządu jest przede wszystkim współpraca, dlatego nie mogłem inaczej, niż pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie Pana przewodniczącego. Od tego momentu minęło kilkanaście miesięcy, za nami wiele spotkań, a efektem tego jest dzisiejsze podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej – mówił prezydent Płocka.

– Cieszę się, że Pan prezydent zgodził się na udział w tym projekcie. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze – podkreślił Andrzej Burnat, przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, A Stanisław Szkopek, zastępca przewodniczącego ZR i lokalny koordynator pilotażu w Płocku przyznał, że Solidarność szczególne wsparcie otrzymała ze strony Związku Miast Polskich. – To projekt wyjątkowy. Angażując się w jego realizację, musieliśmy mieć do siebie wzajemne zaufanie. Chcieliśmy dialog postawić na wyższym poziomie, ożywić go i wspólnie wypracować takie rozwiązania, z których zadowolone byłyby obie strony – dodał Szkopek.

Projekt „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” realizowany jest przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich oraz norweskimi partnerami: Norweskim Związkiem Pracowników Komunalnych i Powszechnych „Fagforbundet” oraz Norweskim Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych „KS”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Grantów Norweskich 2014-2021 poprzez program Dialog Społeczny – Godna Praca.

Jak napisano w porozumieniu, ma ono na celu „wzrost jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym, w tym rozwój efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami społecznymi i władzami lokalnymi”. Do projektu w Płocku przystąpiły następujące podmioty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów, Książnica Płocka, Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. oraz Miejski Urząd Pracy. Pilotaż prowadzony jest w dwóch miastach: w Jaworznie i w Płocku. Porozumienie w Jaworznie podpisano już 14 lipca.

– Inne miasta powinny wziąć z nas wzór, bo oszczędzamy czas swój i władzy samorządowej. Dlaczego? Bo jeśli rozmawiamy o podwyżkach, to załatwiamy je dla wszystkich organizacji, które podpisały porozumienie. Podmioty, które przystąpiły do projektu zostały przez nas szczegółowo wytypowane, ponieważ panują w nich problemy, a pracownicy zarabiają minimalnie. Do tego doszedł Urząd Pracy, gdzie właśnie powstaje organizacja związkowa. Oczywiście do udziału w projekcie zapraszamy także inne jednostki. Są już firmy, które chętnie już teraz by do niego przystąpiły – zdradził w rozmowie z „TS” Andrzej Burnat.