Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia

Koledze

Stanisławowi Szkopkowi

z powodu śmierci

MAMY

składają

Pracownicy i Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”