A__5634

Coroczne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” Regionu Płockiego odbyło się 2 marca 2016 roku. Rozpoczęło się ono  wprowadzeniem sztandaru, hymnem państwowym, minutą ciszy w intencji zmarłych członków związku, powitaniem delegatów i zaproszonych gości przez Przewodniczącego Sekcji Marka Krysztofiaka.

Modlitwę w intencji zebrania odmówił z zebranymi Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Tadeusz Łebkowski, który otrzymał z rąk Przewodniczącego monografię ,, Solidarności” oświatowej Płocka. Podziękowanie za zaproszenie i życzenia owocnych obrad złożyli delegatom:

– Marek Martynowski – senator RP

– Jerzy Obrębski – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

– Lech  Dąbrowski- Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego

– Mariusz Godlewski – Burmistrz Raciąża

Po zatwierdzeniu porządku zebrania i sprawozdaniu Przewodniczącego z działalności Sekcji za okres: IV 2015 – II 2016 nastąpiło  wręczenie odznaczeń państwowych przez przybyłego na tę część zebrania Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został:

– Kol.  Marek Krysztofiak,

Srebrnymi Krzyżami Zasługi odznaczone zostały:

– Kol.  Maria Malewska – Figat,

– Kol.  Katarzyna Mróz,

– Kol. Anna Umińska – Nowak, która w imieniu odznaczonych podziękowała

za przyznane odznaczenia.

Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczone zostały:

– Kol. Lilli Kuklińska,

– Kol. Aneta Sawicka,

– Kol. Zofia Wernikiewicz,

– Kol. Justyna Wyrębkowska.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczona została:

– Kol. Katarzyna Rozmanowska.

Pan Wojewoda w swoim wystąpieniu pogratulował wyróżnionym odznaczeniami państwowymi członkom „Solidarności” oświatowej, a także przedstawił aktualną sytuację oraz plany rządowe dotyczące oświaty. Otrzymał również z rąk Przewodniczącego Krysztofiaka monografię Związku.

Po przerwie kawowej kontynuowano roboczą część zebrania – przyjęto trzy uchwały, apel do Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, rezolucję do Minister Edukacji Narodowej oraz list ws. koniecznych zmian w szkolnictwie specjalnym.

Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego tradycyjnie zakończył hymn „Solidarności” oraz wyprowadzenie sztandaru.

mgr Marek Krysztofiak

Przewodniczący SOiW NSZZ „S” RP

 

20160302_110102 F1 f2 f4 f5 f12