Koleżanki i Koledzy !

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” dnia 13 grudnia br. ( środa) zaprasza przedstawicieli organizacji związkowych na Mszę Świętą do płockiej „Stanisławówki” (dolny kościół) o godz. 18.00 w intencji ofiar stanu wojennego oraz wszystkich członków „Solidarności”.

Prosimy o zgłaszanie pocztów sztandarowych organizacji do sekretariatu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” e-mail : sekretariat.plock@solidarnosc.org.pl  lub tel. 24/262-88-33

Po Mszy Świętej  zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem bł.ks. Jerzego Popiełuszki.

W tym dniu bądźmy wszyscy razem!

By Mariusz