Autor: Mariusz

Precz z Zielonym Ładem!

Dlaczego protestujemy?Radykalna polityka klimatyczna UE uderza w rolników oraz inne branże i gałęzieprzemysłu takie jak: górnictwo, hutnictwo, branżę transportową, spożywczą, chemicznąi wiele, wiele innych. W przyszłości bez wątpienia uderzy ona…

Zmarł Kolega Edward Widuta

Z żalem zawiadamiamy, że Nasze szeregi opuścił Kolega Edward Widuta. Wieloletni aktywny działacz opozycyjny związany z Zarządem Regionalnym NSZZ „Solidarność” w Płocku. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w Ośrodku Odosobnienia…