Baner

Zaproszenie do nowoczesnego Muzeum multimedialnego interaktywnego o bł. ks. Jerzym Popiełuszko – patronie „Solidarności”

Do Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku – obok miejsca uprowadzenia.

Centrum czynne codziennie od 9 do 17.00 łącznie z sobotami i niedzielami

Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła (Księża Michalici) przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz funduszy Unii Europejskiej, w październiku 2014 roku, otworzyło nowoczesny kompleks muzealno – edukacyjny Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

W centralnej części kompleksu znajduje się nowoczesne, multimedialne interaktywne muzeum poświęcone postaci księdza Jerzego Popiełuszki, sala audytoryjna kinowo-teatralna na 110 miejsc z pełnym zapleczem garderobianym, w której mogą odbywać się Sympozja, spotkania, przedstawienia teatralne, projekcje filmowe itd, dwie sale szkoleniowe, świetlica środowiskowa, sala warsztatowa z Muzeum Regionalnym, boisko sportowe wielofunkcyjne oraz infrastruktura uzupełniająca.

W powstałym obiekcie, z początkiem 2015 roku, rozpoczęła swoją działalność Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, która to organizuje występy artystyczne, przeglądy teatralne, projekcje filmowe, prezentacje multimedialne oraz przygotowuje programy edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, sportowe, religijne i historyczne skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Na chwilę obecną oferujemy Grupom zorganizowanym, Parafiom, szkołom całodniowe wycieczki – pielgrzymki do miejsca porwania ks. Jerzego i kompleksu Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, w tym Muzeum Multimedialnego ks Jerzego Popiełuszki. Centrum proponuje wiele rozwiązań logistycznych, np. może zapewnić transport na całej trasie, opiekę przewodnika podczas pobytu w Centrum, oprowadzanie po muzeum, oraz seans w sali kinowej. Możemy również zamówić catering, zorganizować ognisko, grilla, występy w sali teatralnej itd. Zapraszamy także osoby indywidualne, rodziny…

Obok Muzeum znajduje się zabytkowy kościół z 1614 roku – jest więc możliwość, modlitwy, odprawienia Mszy św. i zwiedzania.

Zapraszamy także grupy, które chcą skorzystać z kilku wybranych możliwości lub sami wszystko zorganizować. Jesteśmy otwarci na rozmowy i sugestie. Wystarczy skontaktować się z jedną z poniżej podanych osób i ustalić szczegóły.

Koszty wycieczki-pielgrzymki przy naszej organizacji zależą od kosztów przejazdu i wyżywienia, czyli od wybranych przez Państwa opcji. Zwiedzanie Muzeum i Centrum Edukacji jest całkowicie bezpłatne. Na zwiedzanie Muzeum należy zarezerwować ok. 50 minut, a na zwiedzanie Centrum kolejne 15 min.

W załączniku przesyłamy foldery informacyjne, zawierające krótkie informacje o Centrum i Muzeum. Załączamy również ramowy program pielgrzymki-wycieczki, natomiast program szczegółowy z proponowanymi godzinami, dopasowujemy indywidualnie.

Więcej szczegółów na stronie internetowej. www.gorsk.org.pl oraz facebook’u Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku lub za pomocą kontaktu telefonicznego bądź mailowego cem@gorsk.org.pl .

 

Z wyrazami szacunku

Ks. Paweł Nowogórski CSMA                     Paweł Fereniec Dyrektor Centrum                                          Manager Centrum Tel. 789-355-099                                           Tel. 600-951-359 mail: np29@wp.pl                                         mail: pawel.fereniec@adres.pl

 

Plan Pielgrzymki 1