OM3

W dniu 30 czerwca 2015 r. w siedzibie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” odbyło się posiedzenie członków Komisji Międzyzakładowej i Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli pracownicy Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Andrzej Jakubiak i Ireneusz Pszczoła, jak również: Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego Jerzy Obrębski i Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Płockiego : Andrzej Burnat i Stanisław Szkopek.

Posiedzenie Komisji miało charakter szczególny, ponieważ w całości poświęcone było debacie nad stanem uzwiązkowienia i rozwojem związku.

Jak skuteczniej organizować pracowników, jak odbudować siłę związku, jak motywować siebie i innych? To najczęściej zadawane pytania.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Henryk Kleczkowski przybliżył problemy z jakimi boryka się Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., w wyniku między innymi procesów łączenia i dzielenia Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN oraz wręcz chronicznej ciągle trwającej restrukturyzacji jej aktywów. Zwrócił uwagę na malejące zatrudnienie w konsekwencji realizowania programów dobrowolnych odejść, co z kolei rzutuje na stan uzwiązkowienia. Ze względu na szczególną strukturę organizacyjną OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN i  specyfikę pracy związkowej wskazał na konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”, które ułatwiłyby pracę związkową.

OM2OM1

Z kolei Jerzy Obrębski Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” mówił o potrzebie wzmożonej pracy „u podstaw” wszystkich działaczy związkowych bez wyjątku, jak również koniczności pozyskiwania członków poprzez bezpośrednie rozmowy. Zaznaczył, że niezbędna jest zmiana pokoleniowa we władzach związku. NSZZ „Solidarność” musi stać się związkiem atrakcyjnym dla młodych ludzi, zapewniać im możliwości rozwoju i samorealizacji. Takie cele postawiła sobie prężnie działająca w Regionie Płockim Sekcja Młodych. Wnioskami po świeżo odbytym spotkaniu szkoleniowym dla organizatorów związkowych w Gdańsku, podzielił się Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Andrzej Burnat.  Zaproponował zorganizowanie warsztatów dla liderów związkowych, które poprowadziliby koledzy z Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Celem tych warsztatów byłoby zapoznanie z technikami w pozyskiwaniu członków związku, metodami argumentowania i przekonywania potencjalnych członków związku.   Podczas żywej i gorącej dyskusji, która wywiązała się na ten temat, członkowie Komisji dzielili się doświadczeniami, jakie mają w codziennej pracy z członkami związku na swoich wydziałach i w swoich zakładach oraz jakie problemy spotykają podczas pozyskiwania nowych członków. Koledzy z Działu Rozwoju Związku odpowiadali na wątpliwości i dzielili się swoim doświadczeniem, podpowiadając sposoby argumentacji. Przewodniczący Regionu opowiadali o działaniach podjętych w Regionie Płockim jednocześnie dzieląc się swoimi doświadczeniami.