W dniu 02.02.2017 r. Zarząd Regionu Płockiego podjął uchwałę o zwołaniu XX VI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na dzień 03 marca 2017 r., które rozpocznie się od godz. 10.00  w Centrum Szkoleniowym „Naftoremont”  ul. Parowa 1 (n/ Wisłą). 

Obecność Delegatów Obowiązkowa

Zarząd Regionu Płockiego