Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom organizowanego przez NSZZ „Solidarność”.

Jego celem jest promowanie pracodawców, którzy szanują swoich pracowników, respektują prawa pracownicze oraz zasady dialogu społecznego.

Termin zgłaszania wniosków upłynie 31 października 2018 r.. Kandydatów mogą zgłaszać podstawowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” działające w zakładach pracy. Jest to jedyny konkurs , w którym o tym, czy pracodawca zasługuje na nagrodę, decydują przedstawiciele pracowników. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami oraz opinię Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. W przypadku grupy kapitałowej, trzeba wziąć pod uwagę opinię wszystkich jednostek organizacyjnych „S”, wchodzących w jej skład. Wnioski można przesyłać na adres Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub drogą elektroniczną na adres certyfikat@solidarnosc.org.pl.

Laureatów wyłoni komisja konkursowa. W jej składzie każdego roku znajduje się przewodniczący Solidarności, przedstawiciele Komisji Krajowej związku, Prezydenta RP oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. By otrzymać statuetkę Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom trzeba przede wszystkim zatrudniać pracowników na umowy o pracę, przestrzegać praw pracowniczych  i związkowych oraz prowadzić dialog ze stroną społeczną. Komisja będzie brała pod uwagę także fakt, że w danym zakładzie podpisany został układ zbiorowy pracy, są przestrzegane przepisy dotyczące BHP oraz działalność społeczna inspekcji pracy.

Akcja Pracodawca Przyjazny Pracownikom została zainicjowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu objął honorowym patronatem Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory jest on organizowany pod patronatem głowy państwa, a uroczysta gala wręczania certyfikatów odbywa się w Pałacu Prezydenckim. Laureatami konkursu zostało już 182 pracodawców z całej Polski.