W związku z informacją, iż Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w JYSK Polska ma zostać zwolniony z pracy z powodu naruszenia przez Niego podstawowych obowiązków pracowniczych Region Płocki wyrażając solidarność z Tomaszem Jamrozikiem wysłał listy sprzeciwu do Jana Bogha i Piotra Padalaka – zarządzającego spółką w Polsce.

Obszerna informacja w Tygodniku Solidarność nr 34.

Poniżej wysłane pisma poparcia.

JYSK 1

JYSK 2

 

ZRP