pkb

Polska gospodarka w latach 2007 – 2014 rosła zdecydowanie najszybciej wśród krajów OECD. Z raportu ONS wynika jednak, że nie wpłynęło to na wzrost jakości życia Polaków.

 
W latach 2007-2014 wszystkie kraje OECD poza Grecją zanotowały wzrost PKB na głowę mieszkańca. Z raportu opracowanego przez brytyjski urząd statystyczny ONS na podstawie danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika jednak, że chociaż w Polsce gospodarka rozwijała się najszybciej i PKB wzrosło, jednak poziom zadowolenia z życia zdecydowanie zmalał od 2007 roku, podaje portal forsal.pl. W siedmiu krajach OECD ogólne zadowolenie z życia wzrosło, w siedmiu pozostało bez zmian, a w 20 spadło. Polska jest sklasyfikowana w rankingu jako siódma od końca.
Według OECD wpływają na to 3 sprawy: niedawne spowolnienie wzrostu PKB, co wpłynęło na wzrost bezrobocia; brak perspektyw dla młodych; duża różnica w dochodach i poziomie ubóstwa między ośrodkami miejskimi a wsią. Eksperci wskazują, że owoce dynamicznego wzrostu gospodarczego Polski nie są równo dzielone między wszystkich obywateli.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) jest organizacją międzynarodową o profilu ekonomicznym, skupiającą 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa.

By admin