Od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna to 2250 zł brutto, czyli 1634 zł „na rękę”. To o 7,1 proc. Więcej niż w 2018 roku. Jednocześnie rośnie też o złotówkę minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi 14,70 zł. W 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2100 zł brutto.
Decyzję o jej podwyższeniu o 150 zł brutto podjął rząd we wrześniu zeszłego roku.
Zdaniem NSZZ Solidarność taki poziom podwyżki to absolutne minimum. Podczas rozmów prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego reprezentanci Solidarności domagali się podniesienia płacy minimalnej do poziomu 2278 zł brutto. Z kolei strona rządowa proponowała 2220 zł brutto. 2250 zł to kompromis.
Jednym z kluczowych postulatów NSZZ Solidarność jest stopniowe dochodzenie wysokości płacy minimalnej do poziomu 50 proc. Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę stanowiło 47,3 proc. tego wskaźnika. W 2019 roku będzie to 47,2 proc. Oznacza to utrzymanie dotychczasowych proporcji.
Wzrost płacy minimalnej oznacza automatyczne podwyższenie innych świadczeń, m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, czy wynagrodzenia za czas przestoju.
Od wysokości płacy minimalnej ustalana jest również podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego.
Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych jest jednym z sukcesów Solidarności.
Dzięki staraniom „Solidarności” minimalna stawka godzinowa co roku jest podwyższana proporcjonalnie do płacy minimalnej. W 2018 roku minimalna stawka za godzinę pracy wynosiła 13,70 zł.
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej otrzymuje był 1,5 mln osób, czyli ok. 13 proc. pracujących Polaków.
Wysokość świadczeń powiązanych
z płacą minimalną w 2019 roku
• Minimalna podstawa zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za
czas choroby wynosi 80 proc. płacy minimalnej – 1941,52 zł
• Podstawa wymiaru składek dla osób korzystających z urlopu
wychowawczego to równowartość płacy minimalnej, czyli 2250 zł
• Stawka dodatku za pracę w porze nocnej wynosi 20 proc. minimalnej
stawki godzinowej, czyli 2,56 zł
• Maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym
wyliczane jest na podstawie 15-krotności płacy minimalnej.
W tym roku wyniesie zatem 33 750 zł.
• Najniższe odszkodowanie z tytułu mobbingu – 2250 zł