16 września o godz. 12.00 przed warszawską siedzibą Komisji Europejskiej członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego uczestniczyli w pikiecie protestacyjnej, przeciwko działaniom unijnych urzędników w sprawie polskiego wieku emerytalnego.