Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach 33-ciej rocznicy męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ „Solidarność”. Msza Święta zostanie odprawiona dn. 19.10. 2017 r. (czwartek) o godz. 18ºº w dolnym Kościele Św. Stanisława Kostki w Płocku. Następnie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem „Bł. ks. Jerzego i Protestów Robotniczych”.
Na Mszy Świętej zostanie dokonany akt poświęcenia Sztandaru Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Komunikacji Miejskiej w Płocku.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków „Solidarności”, a w szczególności nasze poczty sztandarowe.