Ksiądz Jerzy Popiełuszko uosabiał to, czym była i jest „Solidarność”.

W 31 rocznicę męczeńskiej śmierci patrona Związku 19 października uczestnicy uroczystości przeszli z relikwiami patrona „Solidarności” spod starej siedziby Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” do płockiej „Stanisławówki”, gdzie ks. Arkadiusz Grygowski odprawił mszę świętą.

Po uroczystej mszy świętej delegacje zakładowych organizacji związkowych, przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” i płoccy parlamentarzyści złożyli kwiaty i wieńce pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki.