Włocławek Popiełuszko

Okazją do refleksji nad stanem polskiego państwa i polskiej rodziny stała się 31 rocznica śmieci patrona i kapelana NSZZ „Solidarność”, obchodzona 18 października na tamie we Włocławku. To główne przesłania zawarte w homilii ks. prałata Zbigniewa Szygendy podczas uroczystej mszy świętej w tamtejszym Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

– Siłę i niezłomność odziedziczył po prostej bogobojnej kobiecie i zapracowanym ojcu – mówił o postawie ks. Jerzego podczas mszy św. ks. Prałat do kilkuset pielgrzymów przybyłych na włocławską tamę. Wskazywał na środowisko rodziny Błogosławionego, której istotą była wspólna modlitwa i odniósł to do stanu dzisiejszych rodzin:

– Martwię się stanem naszych dzisiejszych rodzin, gdzie pierwsza komunia staje się celem samym w sobie. Końcem a nie początkiem. Tak jak sakrament bierzmowania okazuje się uroczystym odejściem z Kościoła na wiele lat. I pytał jak w tym kontekście ma sobie poradzić starzejąca się i bezdzietna Europa z wojującym Islamem, który stoi u jej bram? Cytując słowa Vaclava Havla dodał – Pierwsza na świecie globalna, ateistyczna cywilizacja zmierza do katastrofy. Zachód odłączył się od wieczności. Dlatego pierwszeństwo nad długoterminowym zyskiem ma zawsze krótkoterminowy.

Prałat Szygenda oceniając na tle Europy Polskę wskazał na wojującą laickość, która nie tyle chce wolności dla obywateli ile wyrzucenia z przestrzeni publicznej religii.

– Czy laickości państwa zaszkodziła Bogurodzica śpiewana przez rycerzy pod Grunwaldem, czy obraz Matki Boskiej na bramie strajkującej Stoczni Gdańskiej? Czy szkodzi jej Krzyż wiszący w polskim Sejmie? – pytał i odpowiedział, że to nic innego jak próba odbiera Kościołowi prawa do funkcjonowania.

Na uroczystości rocznicowe, które zaczęły się od złożenia kwiatów na włocławskiej tamie w miejscu, gdzie wrzucono do Wisły ciało zamordowanego kapelana przybyło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych z całej Polski, kilkudziesięciu rowerzystów – uczestników pielgrzymki rowerowej oraz kilkuset wiernych, związkowców, władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli policji, wojska oraz mieszkańców Włocławka. Udział wzięła również najbliższa rodzina rodzina ks. Jerzego. Z tamy uczestnicy przeszli w procesji z relikwiami Błogosławionego męczennika do pobliskiego sanktuarium na uroczystą mszę świętą koncelebrowaną w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. Prałat Zbigniew Szygenda.

IMG_3035 IMG_3036 IMG_3037 IMG_3038 IMG_3039 IMG_3040 IMG_3041 IMG_3042 IMG_3043 IMG_3044 IMG_3046