Informujemy, że 26 lutego br. odbędzie się szkolenie dla skarbników związkowych i członków zakładowych komisji rewizyjnych.

Temat szkolenia:

  1. zasady funkcjonowania, zakresy kompetencji zakładowych komisji rewizyjnych oraz zasady kontroli działalności komisji zakładowych,
  2. dokumentacja finansowo-księgowa niezbędna w działalności związkowej oraz rozliczanie organizacji związkowych z urzędem skarbowym.

Zajęcia odbędą się w siedzibie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, Stary Rynek 5.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Zarządu Regionu tel. 24 262 88 33 lub mail sekretariat.plock@solidarnosc.org.pl