W dniu 12.02.2015 r. (czwartek) w siedzibie Regionu Płockiego odbędzie się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.