W Gdańsku zakończyło się coroczne spotkanie organizatorów związkowych. W wydarzeniu zorganizowanym przez Dział Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” udział wzięło ponad 30 organizatorów z całej Polski oraz liderzy Krajowej Sekcji Młodych. Sesje treningowe dotyczące kampanii organizowania pracowników prowadziła Emily Paulin ze Światowej Akademii Organizowania MKZZ, a uczestnicy podnosili także swoje umiejętności interpersonalne oraz dyskutowali nad strategią rozwoju.

Coroczne spotkanie organizatorów związkowych otworzył Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Cieszę się, że jest nas tutaj sporo, ale wszyscy wiemy, że powinno być nas jeszcze więcej. Prawdziwy organizator codziennie zastanawia się nad tym, co jeszcze jest do zrobienia i tak właśnie powinniśmy działać. Władze Związku chcą stworzyć odpowiednie warunki, abyście mogli wykonywać swoje obowiązki jak najefektywniej. To ogromny postęp, że coraz więcej działaczy związkowych zaczyna postrzegać rozwój Związku, jako najważniejszą dla nas kwestię, a liderzy coraz częściej samoistnie stają się organizatorami. Dobrze też, że Związek pojawia się w mediach, ale najważniejsze pozostaje organizowanie pracowników.

Uczestnicy trwającego 3 dni spotkania odbyli, przygotowaną przez Dział Szkoleń KK sesję interpersonalną, której celem była poprawa umiejętności komunikacji w kontekście rozmów z pracownikami. Warsztatowano także nad zagadnieniem motywowania siebie i innych do działań organizatorskich.

Główna część spotkania dotyczyła zagadnień związanych z organizowaniem pracowników. Organizatorzy związkowi analizowali realizowane i zakończone kampanie. Przeglądowi poddano m.in. działania w DCT, Black Red White, Nielsen, Amazon, Zorka, Cornig, Poczcie Polskiej czy urzędach miast i urzędach skarbowych. Analizowano także przykład kampanii społecznej „Niskie płace nie są ok”, prowadzonej przez amerykańskie związki zawodowe (zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=oy9JsppEJR8). Omówiono także kampanie organizowania skierowane do młodych pracowników oraz te nastawione na organizowanie pracowników pozakodeksowych, które prowadziły związki zawodowe z Holandii i Niemiec. Ważnym blokiem tej części spotkania były zagadnienia związane z nadawaniem dynamiki kampaniom realizowanym przez Związek, budowaniem wsparcia zewnętrznego oraz wywieraniem presji na pracodawców utrudniających możliwość zrzeszania się pracowników i uchylających się od dialogu. Zajęcia prowadzone były przez Emily Paulin i moderowane przez Kacpra Stachowskiego, kierownika Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej.

Organizatorzy otrzymali także wiele wskazówek, jak prowadzić rozmowy z pracownikami i identyfikować liderów przyszłych organizacji związkowych, a w oparciu o wymianę doświadczeń i nową wiedzę, zaplanowali także swoje kolejne działania. – Chciałem w imieniu Sekcji Młodych podziękować za zaproszenie. Dla nas to szkolenie było przełomowe. Bardzo wiele się nauczyliśmy, na wiele spraw otworzyliśmy oczy. Zdajemy sobie sprawę, że jako ludzie młodzi jesteśmy przyszłością Związku, i że jego rozwój w dużej mierze zależy od nas. Będziemy te informacje przekazywać dalej, a przede wszystkim włączać się w działania na rzecz rozwoju Związku i poprawy jego wizerunku – powiedział Patryk Sobiecki, członek prezydium Krajowej Sekcji Młodych.

Organizatorzy debatowali także nad współpracą poszczególnych struktur, tj. centralnego Działu Rozwoju, Regionów i Sekcji Młodych oraz wypracowali szereg pomysłów związanych ze strategią rozwoju, jaką powinna realizować Solidarność. Dyskutowano także nad tematami promocji i wizerunku Związku oraz współpracy międzynarodowej. Każdemu z bloków towarzyszyła żywiołowa dyskusja i wymiana poglądów.

Nasza praca jest bardzo ciężka, niezależnie od branży, z jaką mamy do czynienia, niezależnie od wieku i wykształcenia pracowników, których przychodzi nam uświadamiać. Jako organizatorzy wszyscy mamy ten sam cel. Spróbujcie dostosować swoje strategie do społeczeństwa, modyfikujcie je i analizujcie, sprawdzajcie każdorazowo ich skuteczność. Dziękuję za waszą aktywność i chęć do działania. Wiem, że sobie poradzicie – powiedziała do uczestników Emily Paulin ze Światowej Akademii Organizowania.

W organizatorach związkowych drzemie duża moc, tak jak i w większości działaczy. Musimy razem i szybko wypracować najkorzystniejsze rozwiązania rozwojowe. Jestem przekonany, że kiedy to zrobimy i wdrożymy, uzwiązkowienie rozpocznie swój marsz w górę – podsumował spotkanie Kacper Stachowski.