9 sierpnia 2021 r. w siedzibie Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ Solidarność z Orlenu, PGNiG i Lotosu. Obrady dotyczyły realizowanego przez właściciela ( Skarb Państwa) procesu łączenia Orlenu z PGNiG i Lotosem.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili swój niepokój co do zapowiadanych i ulegających ciągłym zmianom, form połączenia. Pierwsza wersja połączenia tych firm na dzień dzisiejszy uległa totalnej zmianie i koncepcja połączenia przedstawiona niedawno, zdaniem związkowców obecnych na spotkaniu, może być groźna zarówno dla pracowników, jak również dla organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Te obawy potęguje fakt, że tak naprawdę nie znane są szczegóły zmian, które są zapowiadane i mają się dokonać podczas procesu łączenia firm.

Podczas spotkania omówiono nastroje, atmosferę, jaka na obecną chwilę jest w poszczególnych firmach, zarówno wśród załóg jak i zarządów organizacji związkowych. Dyskutowano nad tym, jakie działania w obecnej chwili, jak i w najbliższej przyszłości, powinny zostać podjęte w ramach Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego (KSPCH) NSZZ „Solidarność”. Uzgodniono szereg działań, jakie w najbliższych dniach zostaną podjęte, a dotyczyć one mają przede wszystkim przekonania Ministra Aktywów Państwowych do rozpoczęcia negocjacji „Umowy Społecznej”, która może zagwarantować, zabezpieczyć, prawa pracownicze a jednocześnie może być gwarantem spokoju społecznego.

KSPCH NSZZ „Solidarność” w dniu 23 czerwca skierował do Ministra Aktywów Państwowych pismo w sprawie rozpoczęcia negocjacji „Umowy Społecznej” w związku z przeprowadzanym procesem łączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG. W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji w dniu 21 lipca ponownie wysłano pismo. Na dzień dzisiejszy nadal jest brak jakiejkolwiek reakcji ministra. – Naszym zdaniem, to niebywałe zachowanie przedstawiciela Rządu RP. Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność jest strukturą branżową, która zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy (Dział 11 – Układy Zbiorowe Pracy) jest właściwym statutowo organem ponadzakładowej organizacji związkowej uprawnionym do negocjacji Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy a co za tym idzie w przeprowadzanym procesie łączenia firm, do negocjacji „Umowy Społecznej” – mówi Mirosław Miara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

– W związku z powyższym zachowanie Ministra wobec naszej organizacji, naszym zdaniem jest zachowaniem nad wyraz nagannym i nie do zaakceptowania. Jesteśmy zmuszeni do przeanalizowania możliwości zastosowania działań niekonwencjonalnych, aby doprowadzić do rozpoczęcia negocjacji. Jeszcze nigdy w działalności KSPCH przez szereg minionych lat, podczas rządów kolejnych ekip rządzących, nikt nas tak nie potraktował. Nawet za rządów lewicy jak i również PO-PSL zawsze Minister Skarbu reagował na nasze prośby spotkań i rozmów. Tym bardziej jest dla nas niezrozumiałe zachowanie obecnego ministra. Nie możemy akceptować takiego traktowania struktury NSZZ „Solidarność”, zrzeszającej ponad 23 000 członków związku, jesteśmy oburzeni takim traktowaniem nas przez Ministra Aktywów Państwowych. Będziemy domagać się jak najszybszego rozpoczęcia dialogu z nami w sprawie „Umowy Społecznej” – dodaje Miara.