Przedświąteczne spotkanie opłatkowe Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” oraz zaproszonych gości odbyło się w czwartek, 14 grudnia 2023 roku, w Spółdzielczym Domu Kultury PSML-W w Płocku. Było tradycyjne dzielenie się opłatkiem, nie zabrakło pięknych kolęd i chwili refleksji w wykonaniu wokalistek oraz dzieci ze Studia Piosenki „Bemolki i Gama” SDK PSML-W w Płocku.

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego i Przewodniczącego Andrzeja Burnata przybyłe osoby powitała Katarzyna Dubielak Zastępca Przewodniczącego.

W uroczystości wzięli udział m.in. Biskup Płocki J.E. Szymon Stułkowski, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski. Marszałka województwa mazowieckiego reprezentowała Anna Derlukiewicz – radna Rady Miasta Płocka.

Podczas uroczystości Przewodniczący Andrzej Burnat został odznaczony Medalem NAM MERITIS za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku przez Pana Mirosława Kłobukowskiego Prezesa Zarządu Spółki.


By Mariusz