13.12.1981, Zb¹szyñ. Wprowadzenie stanu wojennego - przejazd kolumny wojsk z garnizonu w Sulechowie ulic¹ Œwierczewskiego (obecnie Senatorska) w Zb¹szyniu. Zdjêcie wykonane w godzinach przedpo³udniowych z okna mieszkania prywatnego autora. Fot. Grzegorz ¯o³nierkiewicz, zbiory Oœrodka KARTA [stan wojenny, wojsko, ulica, czo³gi, uzbrojenie]

W tym roku przypada 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. To jednego z najważniejszych i tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Polski, w wyniku którego komunistyczny reżim PRL wprowadził szereg represji, internował tysiące osób związanych z demokratyczną opozycją, a śmierć poniosło około 40. osób, w tym górnicy z kopalni „Wujek”. Represje stanu wojennego dotknęły także mieszkańców Płocka, pracowników płockich zakładów pracy, uczniów i studentów.

W związku z tą rocznicą Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zorganizował mszę św. na płockiej „Stanisławówce”, która odbyła się w środę 13 grudnia o godz. 18.00

Uczestniczyło w niej wiele pocztów sztandarowych z organizacji związkowych Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” orz przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych.

Po mszy św. przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Protestów Robotniczych odmówiliśmy modlitwę w intencji ofiar i represjonowanych w okresie stanu wojennego, a także złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.By Mariusz