T2

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na nazwę dla tratwy zbudowanej

z okazji jubileuszu XXXV Lecia NSZZ „Solidarność”

Komisja konkursowa w składzie:

Leszek Brzeski – Przewodniczący Komisji

Członkowie:

Jerzy Obrębski

Andrzej Burnat

Stanisław Szkopek

dokonała analizy zgłoszeń nazwy dla tratwy z okazji Jubileuszu XXXV lecia NSZZ „S”. Zgodnie z regulaminem do dnia 28 lipca 2015 roku wpłynęły następujące zgłoszenia:

Maciej Wochowski zaproponował – Jutrzenka Wolności, ORP Płock, Płocka Jutrzenka, Duch Wolności, TrzydziestkaPiątka

Mariusz Nosarzewski zaproponował – Płocka Solidarka, Wojciech Wiścicki

Wojciech Świgost zaproponował – Wolność

Michał Umiński zaproponował – Płocka Victoria, Płocki MobyDick

Ryszard Olczuk zaproponował – Wojciech Wiścicki

Marek Lemanowicz zaproponował – Płocka Solid-Tratwa

Jedno zgłoszenie bez ankiety wpłynęło drogą e-mailową od mariusz020, który zaproponował Solida(ar)na tratwa.

Po zapoznaniu się z propozycjami na podstawie Pkt. V ppkt. 2 Komisja Konkursowa dokonała wyboru nazwy dla tratwy „WOLNOŚĆ”, która wpłynęła od Wojciecha Świgosta.

Jednocześnie Komisja postanowiła przekazać bilety – wejściówki do płockiego Amfiteatru na dzień 28 sierpnia 2015 roku dla wszystkich osób, które zgłosiły swoje propozycje nadania nazwy dla tratwy. Natomiast zwycięzca konkursu zostanie zaproszony na pierwsze wodowanie i poświęcenie tratwy w dniu 14 sierpnia 2015 roku o godz. 14.00 przy PTTK MORKA w Płocku.

Komisja Konkursowa składa podziękowania dla wszystkich osób, które złożyły swoje propozycje.

 

Komisja Konkursowa