soli

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 3 sierpnia 2015 r. w Belwederze ustawę o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. To kończy ponad dwuletnią batalię partnerów społecznych – związków zawodowych i organizacji pracodawców – o naprawę trójstronnego dialogu, który po wyjściu związków zawodowych z Komisji Trójstronnej w czerwcu 2013 r. nie funkcjonował.
Prezydent podkreślił znaczenie autonomicznego porozumienia partnerów społecznych, wskazał też rolę związków zawodowych w przygotowaniu projektu.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nowa ustawa „czyni dialog w Polsce silnym jak nigdy dotąd” i podkreślił, że RDS wzmocnia rolę partnerów społecznych.
– Choć chcieliśmy więcej, to osiągnęliśmy dobry kompromis. Uważamy, że na dziś ta ustawa wyprzedza epokę, nawet jeśli chodzi o ustawy w poszczególnych państwach europejskich – wyjaśnił stwierdził Piotr Duda przewodniczący NSZZ „S”. Ocenił, że dla przyjęcia nowej ustawy duże znaczenie miało wyjście związków z Komisji Trójstronnej w 2013 r.

– Bardzo ważną rolę w tym dialogu będzie odgrywał także prezydent RP, który będzie mianował jej członków i którego reprezentant będzie brał udział w posiedzeniach RDS – powiedział przewodniczący.
Projekt ustawy o RDS przygotował NSZZ „Solidarność”, do którego przekonał pozostałe centrale związkowe. Następnie strona związkowa przez blisko dwa lata w dialogu autonomicznym uzgodnił z organizacjami pracodawców wspólny projekt, który od początku tego roku został wynegocjowany z przedstawicielami rządu. Projekt trafił do parlamentu jako projekt rządowy w czerwcu tego roku, i jeszcze w tym miesiącu został przyjęty przez Sejm. W lipcu zaakceptował go Senat i wczoraj podpisał prezydent.

Jakie są najważniejsze zmiany? Rada Dialogu Społecznego daje m.in. większe kompetencje i możliwości partnerom społecznym, gwarantuje większą niezależność, pośrednią inicjatywę ustawodawczą, znosi możliwość blokowania uchwał przez jedną ze stron, a także wprowadza kadencyjność przewodniczącego Rady, która to funkcja będzie rotacyjnie sprawowana przez każdą ze stron. W posiedzeniach będą mieli obowiązek brać udział ministrowie konstytucyjni.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni o daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

By admin