W dniu 24 października 2021 r. w Sierpcu w kościele św. Wita, Modesta i Krescencji (Farze) o godz. 12.30 została odprawiona Msza św. przez ks. kan. Sławomira Zalewskiego proboszcza.

W Mszy św. uczestniczyli Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Andrzej Burnat wraz ze swoim zastępcą Stanisławem Szkopkiem, Przewodniczący Rady Oddziału Sierpc Józef Mróz, starosta powiatu sierpeckiego Andrzej Cześnik, burmistrz miasta Sierpc Jarosław Perzyński, kierownik Działu Sponsoringu Społecznego ICSR w PKN ORLEN S.A. oraz Radna Miasta Płocka Wioletta Kulpa i przede wszystkim Członkowie NSZZ „Solidarność” w Sierpcu z Pocztami Sztandarowymi.