IMAG0029

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” kontynuując dobrą współpracę z Działem Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zorganizował w dniu 26 listopada 2015 r. w ośrodku szkoleniowym „Dąb Polski” spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych.

Dla tych organizacji  priorytetem jest własny rozwój poprzez budowanie siły i liczebności.

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zauważa, iż sprawą najważniejszą jest rozwój już istniejących organizacji związkowych jak i powoływanie nowych. Właśnie one staną się naturalną przeciwwagą oraz reprezentacją wszystkich pracowników wobec pracodawców.

Pracownicy tylko poprzez jak najliczniejsze zrzeszanie się w organizacjach związkowych na terenie swoich zakładów pracy  mogą skutecznie  bronić własnych  interesów pracowniczych. Czym większa i liczebniejsza organizacja związkowa tym skuteczniejsza obrona praw osób zatrudnionych.

Skuteczne organizowanie się, a więc odpowiednia liczebność pracobiorców w organizacjach związkowych gwarantuje obronę praw pracowniczych, jednocześnie pamiętając, iż zakład pracy jest źródłem ich dochodu i utrzymania rodzin.

W spotkaniu wzięli udział Jerzy Obrębski Przewodniczący ZRP NSZZ „S”, Andrzej Burnat i Stanisław Szkopek Z-cy Przewodniczącego, Kacper Stachowski szef Działu Rozwoju Związku KK NSZZ „Solidarność” oraz Janusz Zabiega szef działu Szkoleń KK NSZZ „Solidarność”.

IMAG0027 IMAG0028IMAG0030 IMAG0031