plan morawieckiego

„Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” ministra Mateusza Morawieckiego, porozumienia pracowników i pracodawców w sprawie płacy minimalnej oraz ochrony polskiego hutnictwa – to niektóre z tematów podjętych 7 kwietnia 2016 r. przez Radę Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczył Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Prezentując partnerom społecznym „Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (jego hasło to słowa marszałka Józefa Piłsudskiego „Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale”), minister Mateusz Morawicki zaznaczył, że nie można dalej utrzymywać niskich płac, zdarzających się nieuczciwości przedsiębiorców, zadłużania się zarówno polskich gospodarstw domowych, jak i całego państwa. Przypomniał, że nie mamy w Polsce dużych oszczędności, brakuje nam innowacyjnych rozwiązań, mocnych marek, tkwimy w pułapce średniego rozwoju. Do tego dochodzą problemy demograficzne czy słabość instytucji państwa polegająca chociażby na braku odpowiedniego egzekwowania podatków. Skutkiem jest ucieczka od CIT na kwoty rzędu od 10-40 mld zł czy luka w VAT oceniana na 35-55 mld zł. Do tego dochodzi nadmierne uzależnienie od zagranicznego kapitału. W efekcie 2/3 naszego eksportu jest w jego rękach, a zadłużenie zagraniczne Polski brutto przekracza 2 bln zł, zaś netto 1,25 bln zł. Jak podkreślił minister Morawiecki, plan ma na celu wzmocnienie naszej gospodarki m.in. poprzez odejście od tzw. Polski resortowej i współpracę z partnerami społecznymi. Wskazał 5 strategicznych kierunków rozwoju. Są nimi: reindustrializacja, rozwój innowacyjności firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna, rozwój społeczny i regionalny. Mówiąc o reindustrializacji, wyjaśnił, że chodzi np. o tworzenie klastrów i dolin przemysłowych pozwalających rozwijać się różnym regionom kraju. Innowacyjności firm ma sprzyjać zmniejszanie obciążeń biurokratycznych, przyjazne otoczenie prawne, współpraca biznesu i instytucji badawczych. Kapitał dla rozwoju ma powstawać dzięki budowaniu oszczędności Polaków, skłanianiu polskiego biznesu do inwestowania przy stabilnej sytuacji gospodarczej i prawnej, przeznaczaniu środków unijnych na rozwój gospodarki, na inwestycje. W zakresie ekspansji zagranicznej chodzi o zachęcanie Polaków do powrotu z zagranicy, wzmacnianie polskiej marki na świecie, czemu ma sprzyjać także reformowanie tzw. dyplomacji ekonomicznej, tak u nas zaniedbanej. W części dotyczącej rozwoju społecznego i regionalnego chodzi zarówno o wzrost płac, jak i o usuwanie zróżnicowania regionalnego.