rozwój

Kolejne Zarządy Regionów NSZZ „Solidarność” wchodzą we współpracę z Działem Rozwoju Komisji Krajowej. W drugim kwartale bieżącego roku działania dotyczące organizowania pracowników realizowane będą na Regionie Warmińsko-Mazurskim, Płockim, Zielonogórskim i Bydgoskim. Regionalne Zespoły ds. rozwoju wsparte przez organizatorów Komisji Krajowej prowadzą kampanie w wielu firmach, gdzie nie działa Związek oraz ściśle współpracują z wyznaczonymi przez regiony organizacjami związkowymi.

Współpraca na rzecz rozwoju określa ramy czasowe wsparcia regionów przez Komisję Krajową. Wyselekcjonowane zostają firmy nieuzwiązkowione działające na ternie poszczególnych regionów, w których prowadzone są kampanie. Regiony coraz częściej podejmują działania na Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Działania skierowane są także na rozwinięcie organizacji związkowych, zwłaszcza tych z największym potencjałem, a coraz więcej komisji zakładowych jest zainteresowanych organizującym modelem pracy, którego pierwszym etapem są szkolenia z organizowania pracowników, a następnie działania rekrutacyjne przy wsparciu organizatorów związkowych. W wielu przypadkach do współpracy włączają się liderzy z Sekcji Młodych oraz działacze regionalni i etatowi liderzy organizacji. Im liczniejszy Zespół ds. rozwoju i bardziej profesjonalny plan działania, tym większa szansa na sukces. Dowodzi tego min. niedawno zakończona współpraca z regionem rzeszowskim (więcej tutaj) czy łódzkim (więcej tutaj), gdzie łącznie pozyskano blisko pół tysiąca członków.

Efektywność współpracy rozwojowej sprawia, że coraz więcej regionów jest zainteresowanych intensyfikacją organizowania pracowników. Przykładem może być Gorzów Wielkopolski, gdzie na początku kwietnia Prezydium Zarządu Regionu Gorzowskiego spotkało się z Kacprem Stachowskim -kierownikiem Działu Rozwoju oraz Januszem Zabiegą – kierownikiem Działu Szkoleń (więcej tutaj). Ustalono, że Komisja Krajowa wesprze Region w powstaniu Zespołu ds. rozwoju i przygotowaniu go do działań, a na jesień przeprowadzone zostaną wspólne akcje organizowania pracowników.