Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ogłosiło rozpoczęcie XII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wnioski można zgłaszać od 1 kwietnia do 30 września 2019 r.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania.
Regulamin_PPP_2019
zalacznik_1_2019
zalacznik_2_2019