30 czerwca br. ks. Tadeusz Łebkowski Duszpasterz Ludzi Pracy w Regionie Płockim NSZZ „Solidarność” odszedł na zasłużoną emeryturę.
Ślady pracy Księdza Tadeusza na rzecz Członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” dostrzegamy wokół, a ślady pracy duszpasterskiej tkwią w naszych umysłach i sercach.

Dziękujemy za Twoją otwartość, umiejętność dobrej współpracy, wspólne długie rozmowy i wzajemne zaufanie. Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas – „Ludzi Solidarności”.
Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”