„Partnerzy społeczni siłą dialogu społecznego”.

Koleżanki i Koledzy,
Region Płocki NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń pt.: „Partnerzy Społeczni Siłą Dialogu Społecznego” przeznaczonego dla członków naszego związku.

W ramach projektu przeszkolimy 250 osób z naszego związku oraz 150 osób z organizacji pozarządowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie lub nabycie kompetencji członków związków zawodowych i organizacji pozarządowych, niezbędnych do udziału w procesie legislacji i stanowienia prawa. Każdy uczestnik będzie brał udział w trzech turach szkoleniowych (każda tura 3 dni), w okresie pomiędzy 01.01.2018 a 30.06.2019.

Tematy warsztatów realizowane w ramach projektu:
• Ekonomia i elementy polityki przemysłowej.
• Prawo pracy i prawo gospodarcze w praktyce.
• Ekonomia przedsiębiorstwa i analiza finansowa.
Dla członków NSZZ „Solidarność” i członków organizacji pozarządowych szkolenia są bezpłatne. W ramach cyklu szkoleń zapewniamy: całodzienne wyżywienie, noclegi w trakcie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia będą się odbywały w Hotelu lub Ośrodku Szkoleniowym – dokładne miejsca i terminy warsztatów zainteresowane osoby otrzymają po dostarczeniu ankiet zgłoszeniowych uczestnika.

Jeden moduł szkoleniowy trwa trzy dni. Każdy uczestnik na przestrzeni 18 miesięcy będzie uczestniczył w trzech modułach warsztatowych. Realizacja projektu będzie trwała 18 miesięcy (od stycznia 2018 do czerwca 2019).

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt na adres:
Region Płocki NSZZ Solidarność, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 5,
tel. 24 262 88 33 / 24 262 46 22, e-mail: sekretariat.plock@solidarnosc.org.pl

Do pobrania formularz zgłoszeniowy
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez zainteresowanego uczestnika regulaminu szkolenia oraz ankiety zgłoszeniowej. Każdy uczestnik szkoleń na zakończenie projektu otrzyma CERTYFIKAT ukończenia cyklu szkoleń.

Z poważaniem

Zarządu Regionu Płockiego
NSZZ Solidarność

ZAPYTANIA OFERTOWE:
TRANSPORT: zapytanie ofertowe nr 3
SZKOLENIA: zapytanie ofertowe nr 1
HOTEL: zapytanie ofertowe nr 2