RDS

Obradujące w Gdańsku Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wybrało swoich przedstawicieli do zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego.

Działając na wniosek członka Prezydium Henryka Nakoniecznego Prezydium KK postanowiało powołać następujących przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do niżej wskazanych zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego:

     1.    Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy:

Jarosław Lange – członek zespołu Radosław Mechliński – członek zespołu Katarzyna Zimmer-Drabczyk – ekspert zespołu,

  1.  Zespół problemowy ds. prawa pracy:

Andrzej Kuchta – członek zespołu Sławomir Adamczyk – członek zespołu Magdalena Rycak – ekspert zespołu,

  1.  Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego:

Wojciech Ilnicki – członek zespołu  Waldemar Sopata – członek zespołu  Barbara Surdykowska – ekspert zespołu,

  1.  Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych:

Bogdan Kubiak – członek zespołu Henryk Nakonieczny – członek zespołu  Barbara Surdykowska – ekspert zespołu,

  1.  Zespół problemowy ds. usług publicznych:

Jerzy Wielgus – członek zespołu Sebastian Zieliński – członek zespołu Sylwia Szczepańska – ekspert zespołu,

  1.  Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych:

Leszek Walczak – członek zespołu Katarzyna Zimmer-Drabczyk. – członek zespołu Marzena Podolska-Bojahr – ekspert zespołu,

     7.    Zespół problemowy ds. międzynarodowych:

Krzysztof Gliksman – członek zespołu Ewa Podgórska-Rakiel – członek zespołu, Anna Wolańska – ekspert zespołu,

  1.  Zespół problemowy ds. funduszy europejskich:

Elżbieta Wielg – członek zespołu.  Izabela Żmojda – członek zespołu,

  1.    Zespół doraźny ds. zamówień publicznych:

Sylwia Szczepańska – członek zespołu, Andrzej Tracz – członek zespołu.

Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy partnerów społecznych (czyli związków zawodowych i pracodawców) z rządem, z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP. Rada zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Prace nad ustawą o Radzie Dialogu zainicjował NSZZ „Solidarność”. Końcowy efekt to dokument wypracowany dzięki współpracy związków zawodowych ze stroną pracodawców, a później z rządem. Nowa Rada w odróżnieniu od komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa.

W Radzie po ośmiu członków mają „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców – Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent ma swojego przedstawiciela z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.

Posiedzenie RDS zaplanowano na 14.12 o godz. 12.00, wcześniej o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie prezydium RDS. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.