Barbórka

Z okazji górniczego święta, życzę wszystkim pracownikom przemysłu wydobywczego, a w sposób szczególny członkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”, bezpiecznej i dobrze opłacanej pracy. Życzę powszechnego szacunku i dumy z wykonywanego zawodu, a górniczym rodzinom pożytków z codziennego trudu. Życzę wszystkim górnikom i pracownikom związanym z przemysłem wydobywczym, aby wreszcie powstała w Polsce prawdziwa długofalowa strategia gospodarcza, obejmująca nie tylko najbliższe lata, ale też odpowiadająca na pytania: jak będzie wyglądała polska energia oparta na polskich surowcach za 20-30-50 lat. Bez niej jakiekolwiek działania będą miały charakter doraźny i tymczasowy, utrzymując polski przemysł wydobywczy w stanie zawieszenia i niepewności.

Szczęść Boże Górnikom! Piotr Duda