Wielka manifestacja NSZZ „Solidarność” przeciwko polityce Zielonego Ładu, która dotknie każdego z nas! Nie pozwólmy na to:

  • Zatrzymajmy wspólnie to szaleństwo!


By Mariusz