Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o udział w pikiecie, oraz wsparcie pracowników w walce o godne odprawy po likwidacji firmy Levi’s w Płocku.


Po odbytej II turze rozmów w likwidowanej Fabryce Levi Strauss pomiędzy Pracodawcą, którego reprezentuje Dyrektor Fabryki Jarosław Rzytka a Związkami Zawodowymi.

Dyrektor znowu zaproponował upokarzająco niskie wskaźniki do obliczania należnych odpraw.

Spółka Levi Strauss zawsze podkreśla , że wsparcie pracowników w tak trudnej sytuacji jest dla nich priorytetem, że to pracownik i jego dobro jest dla nich najwyższą wartością.

Władze Firmy Levi Strauss&CO zgodnie ze swoimi wartościami ustnie i pisemnie zobowiązały  się do wypłaty „PONAD STANDARDOWE PAKIETY PIENIĘŻNE CO NALEŻY ROZUMIEĆ, ŻE FIRMA LS&CO ZOBOWIĄZAŁA SIĘ DO DODATKOWYCH ODPRAW PIENIĘŻNYCH NA RZECZ PRACOWNIKÓW”

Obecna propozycja Dyrektora LS&CO jest propozycją żałosną.

Czy Dyrektor Fabryki stanie po stronie pracowników? Czy będą wypłacone godziwe odprawy? (tekst pracowników Levi’s-a)

By Mariusz