W dniu 23.02.204 r. odbyło się Posiedzenie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Podczas spotkania poruszane były kwestie związane z obecną sytuacją Regionu Płockiego oraz Rad Oddziału jak również planami do realizacji na rok 2024.

Jedną z najważniejszych kwestii było Stanowisko Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” ws. poparcia protestu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

By Mariusz