ORLEN SERWIS (4) ORLEN SERWIS (5) ORLEN SERWIS (7) ORLEN SERWIS (8)

W dniu 24 marca 2015 r. w siedzibie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” podpisano porozumienie powołujące Organizację Zakładową NSZZ ,,Solidarność” ORLEN Serwis S.A. z siedzibą we Włocławku oraz Organizację Podzakładową NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Płocku.

Organizacje powstały z połączenia dotychczasowych struktur NSZZ „Solidarność” działających w RemWil Sp. z o.o. reprezentowanych przez Sławomira Dorsza – Przewodniczącego i Władysława Wiśniewskiego – Wiceprzewodniczącego oraz ORLEN Automatyka Sp. z o.o. reprezentowanych przez  Zbigniewa Ceglińskiego – Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej PKN ORLEN S.A., Henryka Kleczkowskiego – Wiceprzewodniczącego Komisji Międzyzakładowej PKN ORLEN S.A. oraz Marka Płaszczyka – Przewodniczącego Komisji Wydziałowej ORLEN Automatyka Sp. z o.o. Organizacja Podzakładowa ORLEN Serwis S.A. zachowuje odrębność prawną i organizacyjną oraz zrzesza członków związku zatrudnionych w zakładzie/filii ORLEN Serwis S.A. w Płocku i jest zarejestrowana w rejestrze organizacji podzakładowych w Regionie Płockim NSZZ „Solidarność”.