Porozumienie KK

Komisja Krajowa na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w Warszawie ratyfikowała projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, będący przedmiotem porozumienia liderów organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz strony rządowej.

Członkowie Komisji omówili również plany Związku na najbliższe tygodnie i miesiące