Historyczne wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku, stały się dla Polaków początkiem drogi do odzyskania wolności i bezpośrednią przyczyną wyjątkowego co do skali, solidarnego zaangażowania narodu na rzecz budowy demokratycznej, suwerennej Ojczyzny. Strajki w Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej oraz wielu innych zakładach pracy, zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych, miały doniosłe znaczenie dla dalszego biegu historii Polski. Pamięć o nich stanowi do dzisiaj jeden z najistotniejszych elementów naszej dumy i zarazem jest dla nas stałym wezwaniem do myślenia i działania w kategoriach dobra wspólnego, ożywianego ideą solidarności. NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa. Jak co roku organizuje w całej Polsce uroczystości, które jak zawsze w „Solidarności” zaczynają się mszą świętą.

W Płocku 31 sierpnia br. o godz. 18.00 odbędzie się Msza Św. w Kościele Św. Stanisława Kostki – „Stanisławówce”. Po niej przejdziemy pod pomnik Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i Protestów Robotniczych, gdzie zostaną złożone kwiaty.

W związku tym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszych uroczystościach.
Prezydium Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”