Informujemy, że działacze opozycji antykomunistycznej mogą ubiegać się o status działacza opozycji i otrzymać comiesięczny dodatek do emerytury lub renty.
Na mocy Ustawy z dn 8 czerwca 2017 r z dniem 31 sierpnia 2017 r wprowadza się możliwość ubiegania się działaczom opozycji antykomunistycznej o ustalenie przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie statusu działacza opozycji antykomunistycznej i wydanie stosownej legitymacji oraz stałego dodatku do emerytury lub renty w wysokości 402,72 zł comiesięcznie, niezależnie od statusu materialnego osoby uprawnionej.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie NSZZ Solidarność Regionu Płockiego pl. Stary Rynek 5, tel. 24 262 88 33.