Przeciwko wprowadzanym przez władze PRL drastycznym podwyżkom cen żywności zaprotestowało 25 czerwca 1976 r. ok. 80 tys. osób z 97 zakładów w 24 województwach. W Płocku, Radomiu i Ursusie odbyły się największe manifestacje, które przerodziły się w starcia z Milicją Obywatelską i ZOMO. Za udział w proteście osądzono łącznie 272 osoby, wobec których zapadły wyroki od kilku miesięcy nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wielu protestujących było aresztowanych, a następnie represjonowanych,     w tym zwalnianych z pracy (tzw. wilcze bilety). Po wystąpieniach robotniczych, w ramach spontanicznej akcji pomocy prawnej i finansowej dla represjonowanych, we wrześniu 1976 r. powstał KOR, pierwsza w PRL, jawna organizacja opozycyjna.

23 czerwca br. o godz. 14:30 przy pamiątkowym Kamieniu, przy Bramie Nr 2 PKN ORLEN S.A. w Płocku, z inicjatywy Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., odbyły się uroczystości 44. rocznicy wydarzeń czerwca 1976 roku.

W uroczystości wziął udział Prezes Zarządu PKN ORLEN Pan Daniel Obajtek, Członkowie Zarządu oraz Kadra Menadżerska, Dyrektorzy i Komendanci, Prezesi i Członkowie Zarządów Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.

Obecni byli również przedstawiciele związków zawodowych działających w PKN ORLEN, organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z Regionu Płockiego, jak również Pracownicy PKN ORLEN i Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN.

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Henryk Kleczkowski    w swoim wystąpieniu oddał hołd protestującym wówczas robotnikom, przybliżył historię ufundowania pamiątkowego kamienia i przypomniał, że wydarzenia Czerwca ‘76 roku w Płocku, Ursusie i Radomiu zaowocowały powstaniem demokratycznej opozycji, a następnie w 1980 roku NSZZ „Solidarność”.

Historię protestów z czerwca 1976 roku przypominał również Stefan Boczek, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” – uczestnik tamtych wydarzeń.

Po przemowach odbyło się złożenie przez delegacje kwiatów pod obeliskiem oraz uroczyste odśpiewanie hymnu.