Dnia 26.06. br. odbyło się kolejne spotkanie Przewodniczących Organizacji Związkowych Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na którym omawiano aktualną sytuację zakładów pracy a co się z tym wiąże Organizacji Związkowych funkcjonujących w dobie panowania pandemii koronawirusa.

Dyskutowano również nad dalszym rozwojem Regionu Płockiego i zwiększeniu uzwiązkowienia. Spotkanie było owocne, podyktowane ożywioną dyskusją.