Strażacy przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zorganizowali się i założyli nową zakładową organizację związkową NSZZ  „Solidarność”.

Wybory do struktur związkowych zostały przeprowadzone 6 października br.

Przewodniczącym nowo powstałej zakładowej organizacji związkowej został Zbigniew Warczachowski.

Gratulujemy