Stanisławówka

SOBOTA – 9 kwietnia

16.00 – zbiórka Pocztów Sztandarowych Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” przy płockiej Stanisławówce.

16.30 – Nabożeństwo oczekiwania i procesja do miejsca powitania Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej

17.00 – Powitanie Matki Bożej i procesja na Stanisławówkę. Główna Msza świeta pod przewodnictwem J.E.Bpa Mirosława Milewskiego

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.